Kế hoạch học trực tuyến đối với SV ĐHCQ học kỳ 2 năm học 2019-2020

 - Kế hoạch học trực tuyến đối với SV ĐHCQ học kỳ 2 năm học 2019-2020 (theo phòng học) Resource/Upload/file/134%20KHTT.pdf

- Kế hoạch học trực tuyến đối với SV ĐHCQ học kỳ 2 năm học 2019-2020 (theo lớp SH) Resource/Upload/file/TKB%20gui%20SV.xlsx

- Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm học trực tuyến ZOOM CLOUND MEETING Resource/Upload/file/DFA%20-HDSD%20SINH%20VIEN.docx

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 203
Hôm nay: 4216
Hôm qua: 4943
Tổng cộng: 653827