THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC TỰ NGUYỆN - ONLINE KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (BỔ SUNG)

 Nhà trường Thông báo sẽ triển khai mở các lớp học tự nguyện Online kỳ 2 năm học 2019-2020.

- Lịch học dự kiến các lớp đã hình thành (dựa trên đăng ký của sinh viên): Resource/Upload/file/L%E1%BB%8Bch%20h%E1%BB%8Dc%20V1_0.xlsx

- Danh sách sinh viên đã đăng ký học tự nguyện kỳ 2 năm học 2019-2020 thành công: Resource/Upload/file/Danh%20s%C3%A1ch%20SV%20%C4%91%C3%A3%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20th%C3%A0nh%20c%C3%B4ng%20V1_0.xlsx

- Các sinh viên có thể đăng ký học tự nguyện kỳ 2 năm học 2019-2020 bổ sung từ 8h00 ngày 17/04/2020 đến 16h30 ngày 21/04/2020 - trực tuyến tại ID ZOOM: 789-798-8235

      Sáng: Từ 8h00 đến 11h00

      Chiều: Từ 14h00 đến 17h00

Lưu ý: Sinh viên phải đăng nhập ZOOM bằng tài khoản Email đã đăng ký, trước khi join vào phòng đăng ký. Sinh viên phải trình thẻ sinh viên qua Webcam để đăng ký học.

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 15
Hôm nay: 510
Hôm qua: 895
Tổng cộng: 821964