Tin tức

Danh sách sinh viên K2, K2_Ngành 2 thực tập cùng K3 ĐHCQ
Ngày đăng: 18-02-2019

 - Danh sách sinh viên K2, K2_Ngành 2 thực tập cùng K3 ĐHCQ: File đính kèm

Danh sách thực tập Khóa 3 ĐHCQ
Ngày đăng: 18-02-2019

 - Danh sách thực tập Khóa 3 chuyên ngành Ngân hàng: File dinh kem

- Danh sách thực tập Khóa 3 chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp: File đính kèm

- Danh sách thực tập Khóa 3 chuyên ngành Kế toán công: File đính kèm

- Danh sách thực tập Khóa 3 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp: File đính kèm

- Danh sách thực tập Khóa 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh: File đính kèm

 

 

Xem thêm

Đào tạo

Chương trình đào tạo Ngành Kinh tế
Ngày đăng: 18-02-2019

 - Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế- Luật

Chương trình đào tạo Ngành Hệ thống thông tin quản lý
Ngày đăng: 18-02-2019

 Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ thương mại điện tử

Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế
Ngày đăng: 18-02-2019

 Chương trình đào tạo chuyên ngành Thương mại quốc tế

Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán
Ngày đăng: 18-02-2019

 - Chương trình đào tạo chuyên ngành Kiểm toán

Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh
Ngày đăng: 18-02-2019

 - Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Marketing

Chương trình đào tạo Ngành Kế toán
Ngày đăng: 18-02-2019

 - Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán công

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán Tin

Chương trình đào tạo Ngành Tài chính - Ngân hàng
Ngày đăng: 18-02-2019

 - Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Thẩm định giá

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Thuế

Xem thêm

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 7
Hôm nay: 416
Hôm qua: 626
Tổng cộng: 81983